miércoles, 17 de febrero de 2016

Llibre de la Peita de la vila d'Alcoi (1669-1783) : estudi i transcripció

A finals de l'any passat de 2015, Josep Lluís Santonja, historiador, director de la Xarxa de Biblioteques i de l'Arxiu municipals d'Alcoi, va publicar, amb la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, un nou llibre sobre la història de la nostra ciutat, que porta per títol Llibre de la Peita de la vila d'Alcoi (1669-1783) : estudi i transcripció. Per a l'ocasió, l'Arxiu ha encetat la nova col·lecció Fons Antiqua, que supose anirà recollint els diferents estudis que es realitzen a partir de la documentació que conté el nostre arxiu municipal.
El llibre de la Peita és un volum, que formava part d'un conjunt junt amb altres tres que no s'han conservat, en el que es van registrar tots els béns immobles d'Alcoi, incloent-hi en les anotacions el nom del propietari, el seu ofici i la propietat, amb l'objectiu de poder gravar l'impost anomenat "peita". La importància d'aquest llibre, entre altres motius, és la gran quantitat de detalls que s'anotaven per a la correcta descripció i localització de l'immoble: noms de carrers ja desapareguts, partides, fonts, barrancs, tipus de conreus, ubicació de forns, molins..., ubicació de gremis professionals, edificis rellevants, i un llarg etcètera.
El treball de Santonja està dividit en dues parts. La primera, d'unes 40 pàgines, conté una xicoteta introducció històrica i una anàlisi de les dades que conté el llibre de la Peita; i la segona, la part més important, és una transcripció completa del llibre. El treball també inclou un útil índex d'antropònims i un altre toponímic.
No estem parlant d'un llibre de lectura, sinó que es tracta d'un llibre de consulta imprescindible per als investigadors interessats en la història moderna d'Alcoi, ja que, com diu a la contraportada de la mateixa publicació, "ofereix una completa radiografia del territori i la societat de l'època".
Un gran treball sols apte per a especialistes.

No hay comentarios: